Privacy en Cookie Statement – ANDREA-JuffrouwDuizendpoot

ANDREA-JuffrouwDuizendpoot neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Ik heb deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van ANDREA- JuffrouwDuizendpoot bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door ANDREA-JuffrouwDuizendpoot

Ik kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van mij afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Ik gebruik jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
 • Bezoekersgegevens: op mijn Website worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op mijne Website.
 • Betaalgegevens: Ik gebruik jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Ik kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Ik deel de persoonsgegevens met ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal ik de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 • Ten slotte verstrek ik jouw persoonsgegevens eventueel aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

ANDREA-JuffrouwDuizendpoot maakt bij het aanbieden van diensten en producten op deze Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan deze Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je deze Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van deze Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van deze Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies kunnen worden gebruikt op deze Website:

 • Functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

 • Functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

 • Tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit mijn netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast deze Website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

 • Cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies kan ik inzicht krijgen in het bezoek aan deze Website zoals informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. ANDREA-JuffrouwDuizendpoot heeft hier geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om de via mijn Website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]

 • Ten slotte zijn op mijn Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op deze Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ik jouw persoonsgegevens verwerk en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar andrea@juffrouwduizendpoot.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door mij of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door mij verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met andrea@juffrouwduizendpoot.nl.

Www.juffrouwduizendpoot.nl is een website van ANDREA-JuffrouwDuizendpoot. Ik ben als volgt te bereiken:

Gerbrandtslaan 5
1871 AN  Schoorl
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 60370262
Telefoon: 0620712815
E-mailadres: andrea@juffrouwduizendpoot.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, neem dan zo snel mogelijk contact met ANDREA-JuffrouwDuizendpoot op via andrea@juffrouwduizendpoot.nl. Ik zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

ANDREA-JUFFROUWDUIZENDPOOT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.